Napjainkban az elektronika rohamos fejlődése lehetővé teszi, hogy az élet egyre több területén segítse az emberek munkáját. Nem kivétel a méhészet sem, ahol az elektronika megjelenésével könnyebbé válik a méhészek munkája.

Az elektronikus kommunikáció lehetővé teszi a szabad természetbe kihelyezett méhcsaládok távfelügyeletét.

A távfelügyelet lehet egyszerű távjelzés, de megvalósítható távmérés illetve távbeavatkozás (távvezérlés) is.

Távjelzésre akkor lehet szükség, ha a lakott területektől távol telepített, őrzés nélkül hagyott kaptárok elektronikus védelméről kívánunk gondoskodni. Nagy szükség van erre, mert sajnos gyakran előfordul, hogy a kihelyezett állomány lopás, rongálás áldozatául esik. A tetemes anyagi káron túl sokszor több év munkája vész kárba ilyen esetekben.

Kaptárok vagy telepített utánfutók esetleges ellopása esetén nagy segítséget nyújthat az állomány megtalálásához a GPS (Globális Helymeghatározó Rendszer) alapján működő nyomkövető készülék.

Távmérésre illetve távbeavatkozásra a méhek gondozásának megkönnyítése, valamint az állomány optimális életkörülményeinek fenntartása adhat indokot.

További lehetőségeket kínál a fejlett elektronika alkalmazása a rajzási előkészületek észlelésére, illetve a méhanya nélkül maradt családok időben történő felfedezésére.

Ezek az eszközök is beilleszthetők a távjelző rendszerbe, így megkönnyítve a rendszeres gondozást.

Egyszerűbb esetben a méhész saját mobiltelefonjára kaphatja a jelzéseket, de megjeleníthetőek a távmérés adatai illetve a nyomkövetés eredménye egy számítógép képernyőjén is.

Biztonsági Távjelző Készülék /BTK/

A terepen telepített állománnyal együtt elhelyezett, akkumulátorról üzemelő kisméretű készülék fogadja a hozzá kapcsolt érzékelők jelzéseit és GSM rendszeren keresztül riasztójelzést küld a méhész mobiltelefonjára abban az esetben, ha valaki vagy valami megközelíti, megbontja vagy megmozdítja a védett javakat. A gyors jelzésátvitelnek köszönhetően lehetőség nyílik az azonnali intézkedésre, ezzel megakadályozva a nagyobb kártételt.

A BTK készülék fejlett energiaellátásának köszönhetően, az alkalmazott akkumulátor kapacitásának függvényében 1 – 4(6) hét időtartamra megoldott a védelem. A készenléti idő tovább növelhető megújuló energiaforrást - például napenergiát – hasznosító kiegészítő áramforrás hozzákapcsolásával, bár reálisan ez az idő bőségesen elegendő a terepen tartott állomány rendszeres - akkumulátor cserével egybekötött - személyes ellenőrzései közötti időtartam áthidalására.

Az alkalmazott érzékelők lehetnek:

ajtónyitás érzékelő,
rezgés érzékelő,
szakadószálas érzékelő,
botlódrótos érzékelő,
passzív infra érzékelő,
illetve bármilyen egyedileg kialakított „ravasz”megoldás.

Biztonsági Távjelző és Követő Készülék /BTKK/

Abban az esetben ha a terepen telepített állomány ellopásától lehet tartani /pl. vontatható utánfutóra, konténerre telepített méhcsaládok/ akkor célszerű a nyomkövető funkciót is tartalmazó BTKK készülék alkalmazása.

Ez a berendezés nem csak a védett objektum illetéktelen megközelítését képes jelezni a méhész számára, hanem lehetőséget nyújt annak pontos földrajzi helyzetének meghatározására is. A védett kaptár vagy konténer elszállítása, elvontatása esetén – akár folyamatosan – nyomon követhető annak mozgása, így az elvezethet a tettes rejtekhelyére is.

A BTKK készülék energia igénye valamivel nagyobb mint a BTK készüléké, de ez nem befolyásolja döntően a készenléti idejét, illetve itt is alkalmazhatók a megújuló energiaforrások.

Méhészeti Távfelügyeleti Készülék /MTK/

Az MTK készülék összeépíthető a BTK illetve BTKK készülékekkel, vagy attól függetlenül is beépíthető.

Ez a berendezés képes a hozzákapcsolt érzékelő(k)től származó adatok továbbítására a méhész mobil telefonjára, vagy egy számítógépre.

Az érzékelők lehetnek:

hőmérséklet érzékelő,
páratartalom érzékelő,
szélsebesség érzékelő,
súly érzékelő,
folyadékszint érzékelő,
illetve bármilyen más fizikai jellemző érzékelésére szolgáló szenzor.

A mért értékeket GSM kommunikáción keresztül elküldheti a méhész számára:

beállított időközönként,
lekérdezés hatására,
vagy egy előre beprogramozott határérték túllépése esetén.

A méhésznek lehetősége van, hogy mobiltelefonjáról küldött SMS segítségével be és kikapcsoljon különféle berendezéseket /pl. szellőztető ventilátor, szellőzőnyílás fedél, folyadék feltöltő szivattyú stb./, így gyorsan intézkedhet a méhcsaládok életét befolyásoló környezeti hatások kezelésében.

Az energiaellátás itt is kulcskérdés, amit mindig a kapcsolódó berendezések energiaigényének függvényében kell megtervezni. Itt talán még nagyobb szerep juthat a megújuló energiaforrások hasznosításának.

Természetesen a MTK készülék képes az akkumulátor töltöttségi állapotát is figyelemmel kísérni és a teljes lemerülés előtt figyelmeztető jelzést küldeni a méhész felé.